Deň zasväteného života 2021

Sviatok Obetovania Pána (Presentatio Domini) sa v Katolíckej cirkvi slávi aj ako Deň zasväteného života. Hoci sa v tomto prípade myslí na rehoľníkov, v širšom uhle pohľadu môžeme za zasvätený život považovať všetky duchovné povolania. Z Kňazského seminára sv. Gorazda v Nitre nám poslali pozvanie pre mladých mužov, ktorí v sebe cítia povolanie od Pána stať sa kňazom a chcú naň odpovedať áno.