Hudobná služba mladých

Naša hudobná služba sa zvyčajne stretáva dva až trikrát za týždeň. Pravidelne v stredu a v piatok o 16.45 v pastoračnom centre Fatima pri kostole svätého Mikuláša. Stretnutie potom pokračuje hudobnou službou na svätej omši o 18.00. Každú druhú nedeľu slúžime aj na „detskej“ svätej omši, ktorá býva o 9.30. Skúška začína vtedy vo Fatime už o 8.15.

V našej farnosti ešte príležitostne sprevádzame hudbou a modlitbou aj krížovú cestu, chvály, slávnosť prvého svätého prijímania, birmovku alebo aj svadbu. To už však zväčša spoločne so skúsenejším dospeláckym zborom a našimi organistkami.

Pridať sa medzi nás môže ktokoľvek: deti, mládež aj dospelí. Kontaktná osoba je Pavol Borodovčák – pavol.borodovcak@gmail.com.