Detský spevokol

Detský spevokol sa pravidelne stretáva v Pastoračnom centre Fatima  každý piatok od 16.00 hod. Stretnutie sa začína hrami a po nich nasleduje nácvik piesní, ktoré potom spievajú deti v ten deň v kostole na detskej sv. omši.

Prihlásiť sa do spevokolu možno kedykoľvek u p. farára alebo u vedúcich spevokolu.