Duchovný život

ADORÁCIE
Každý rok sú celodenné farské adorácie vo farskom kostole v tieto dni:
6. decembra od 8.00 hod. – 18.00 hod.
Kvetnú nedeľu od 13.00 hod. – 18.00 hod.
17. septembra od 8.00  hod. – 18.00 hod.

Pravidelné adorácie sú každý štvrtok od 17.00 hod. – 18.00 hod. Na prvý piatok mesiaca je adorácia na záver sv. omše.

VEČERADLÁ
Mariánske večeradlá bývajú v kostole každú prvú sobotu od 16.45 hod. a v kaplnke sv. Hildegardy každý prvý piatok od 15.00 hod.

RUŽENEC
Ruženec sa modlí každý deň pred sv. omšou. V kostole ráno od 5.45 hod. a večer od 17.15 hod. V nedeľu od 6.45 hod. a od 9.25 hod.
V kaplnke sv. Hildegardy v stredu a v piatok od 15.15 hod. a v nedeľu od 8.10 hod.

KRÍŽOVÉ CESTY
Krížové cesty sa modlia v kostole ráno v stredu a v piatok od 5.45 hod. a večer v piatok od 17.15 hod. a v nedeľu od 14.00 hod. V kaplnke sv. Hildegardy v piatok od 15.15 hod.

NOVÉNA
V novembri sa v kostole pred obrazom Trnavskej Panny Márie modlí novéna od 13. novembra do 21. novembra a to večer od 17.10 hod.

ZA ZOSNULÝCH
Každý rok 1. novembra sa koná na cintoríne vo Veľkej Lúke Ekumenická pobožnosť za zosnulých od 14. 00 hod. a potom tiež v Sliači na cintoríne. Každý rok sa strieda cintorín, a teda buď v Hájnikách alebo v Rybároch od 15.00 hod.