Farská rada

Vzhľadom na situáciu ohľadom šírenia ochorenia COVID-19, hoci vypršalo jej funkčné obdobie, farská pastoračná rada pokračuje aj naďalej v starom zložení. Voľby sa uskutočnia, keď sa náš život vo farnosti vráti do normálneho stavu. Ďakujeme za porozumenie a naďalej prosíme o Vaše modlitby.

Farská pastoračná rada je zvolená na 3 roky, má spolu s farárom 9 členov. Je poradným a pomocným orgánom farára. Obsahuje 4 sekcie, v ktorých sú vždy 2 členovia, jedného volí farnosť, druhého si vyberá pán farár.
Sú to tieto sekcie:

Liturgická
ktorá sa usiluje napĺňať víziu farnosti v oblasti liturgického života, teda: služby kostolníkov, organistov, miništrantov, lektorov, mimoriadnych rozdávateľov sv. prijímania, výzdobu kostola a podobne.
Pastoračná
usiluje sa o rozvoj evanjelizačných a katechetických aktivít farnosti akými sú: sviatostné prípravy: na krst, na život detí a rodičov po 1. sv. prijímaní, na život s Duchom Svätým po birmovke, sobášne prípravy, katechézu školskú aj farskú, malé stretnutia, život v spoločenstvách, farské misie a podobne.
Organizačná
pomáha pri organizovaní pracovných aktivít na úpravu okolia kostolného areálu, farskej záhrady, pomáha organizovať riadenia kostola a podobne.
Charitatívna
má na starosti službu voči tým, ktorí sú poslední, žijú na okraji spoločnosti alebo potrebujú pomoc a podobne.

Jej súčasťou aj keď nezávislou je farská ekonomická rada. Ustanovuje sa na 5 rokov, je poradný orgánom farára a má pomáhať v správe majetkov farnosti a v hľadaní prostriedkov na pastoračnú činnosť. Má 3 členov, 1 volí farnosť, 2 ustanovuje farár. Farská pastoračná rada aj farská ekonomická rada zasadajú podľa potreby.

Výsledky volieb a zloženie farskej rady

Voľby do farskej pastoračnej/ekonomickej rady 2017