Hudobná služba

Hudobná služba na svätých omšiach sa v našej farnosti delí na dve sekcie. Prvú a dominantnú tvoria naše organistky a spevácky zbor dospelých. Nácviky zboru bývajú zvyčajne v nedeľu o 18.30 priamo v kostole a kratšie skúšky na rozospievanie približne 30 minút pred nedeľnou svätou omšou v pastoračnom centre Fatima.

Druhú sekciu tvorí hudobná služba mladých, ktorá sprevádza detské a mládežnícke omše, príležitostne aj chvály. Nácviky bývajú približne hodinu pred svätou omšou v stredu, piatok a každú druhú nedeľu v pastoračnom centre Fatima.

Pozývame každého, kto má vášeň pre Boha a rád to vyjadruje spevom či hrou na hudobnom nástroji. Kontaktné osoby: Jana Dokoupilová (zbor), Pavol Borodovčák (hudobná služba mladých)