Lektori

Vo farnosti pôsobí v súčasnosti 15 lektorov.