Lektori

Vo farnosti pôsobí v súčasnosti 15 lektorov. Pozývame aj ďalších ľudí zapojiť sa do tejto služby a stať sa rozsievačmi dobrého semena, ktoré môže priniesť mnohonásobnú úrodu. V kostole za stĺpom sú hárky, kde sa môžete zapísať do lektorskej služby na konkrétny deň.