Mimoriadni rozdávatelia

Vo farnosti Sliač pôsobia v zmysle CIC kán. 910 §2 a kán. 230 §3 dvaja mimoriadni rozdávatelia sv. prijímania.

9. decembra 2017 boli v zmysle Apoštolského listu pápeža Pavla VI. Ministeria quaedam
prijatí do služby akolytátu:

Matúš Krnáč, Štefan Kyseľ a Ing. Marián Zaťko.

Blahoželáme a vyprosujeme hodne Božieho požehnania do služby.
V kaplnke seminára v Badíne ich prijal do služby Mons. Branislav Koppal,
generálny vikár banskobystrickej diecézy.