Modlitby matiek

Do celosvetového hnutia modlitieb matiek sú v našej farnosti zapojené 2 skupinky. Mladšie a staršie mamy. Stretávame sa raz za týždeň vždy v tom istom čase. Učíme sa spolu odovzdávať naše deti Bohu v bezhraničnej dôvere. Zbytočné rady a hodnotenia sú zakázané. Je veľmi povzbudzujúce vedieť, že matky na celom svete sme spojené v modlitbách za deti a za seba navzájom. Že sme na jednej lodi a že Boh toľké prosby nemôže nechať nevypočuté.

Staršie matky sa stretávajú v pondelky po svätej omši v pastoračnom centre Fatima. Mladšie matky po vzájomnej dohode u niektorej doma.

Kontaktné osoby: Danka Krnáčová a Macka Homolová