O Afrike pre Afriku

Piatu pôstnu nedeľu  (18.3.) po krížovej ceste sa uskutočnilo v našom farskom pastoračnom centre FATIMA stretnutie s dobrovoľníkmi SKCH v Afrike. Spolu s Martinom Vittekom, ktorý je koordinátor humanitárnej pomoci a rozvojovej spolupráce prišli aj dve dobrovoľníčky Juliana a Mirka. Najprv nám prostredníctvom premietania fotografií, ktoré bolo doplnené o pútavé rozprávanie osobných zážitkov priblížili projekty v Ugande a Rwande. Tieto projekty sa realizujú a môžu aj naďalej rozvíjať aj vďaka naším milodarom z Pôstnej krabičky. Po skončení prezentácie ešte dobrovoľníci odpovedali na otázky našich farníkov. Nezabudnuteľným zážitkom bola aj ochutnávka pravého rwandského čaju a možnosť zakúpiť si výrobky detí a žien z Ugandy a Rwandy.