Odpratávanie snehu

Pri odpratávaní snehu službu vykonáva určená skupina podľa ohlásenia v nedeľných oznamoch.
Ak by to niekomu nevyhovovalo, nech si nájde za seba náhradu. Služba skupiny sa začína v pondelok ráno a končí v nasledujúcu nedeľu o polnoci. Sneh by sa mal odpratávať pred kostolom (cesta aj schody) a príp. dokončenie po odhŕňaní traktororom pri obrubníkoch parkoviska.

Sneh by bolo vhodné odpratávať pred sv. omšou v pondelok až sobotu o 16.45 hod. a v prípade, že by veľa cez noc padal aj v nedeľu ráno o 6.45 hod.