O Afrike pre Afriku

Piatu pôstnu nedeľu  (18.3.) po krížovej ceste sa uskutočnilo v našom farskom pastoračnom centre FATIMA stretnutie s dobrovoľníkmi SKCH v Afrike. Spolu s Martinom Vittekom, ktorý je koordinátor humanitárnej pomoci a rozvojovej spolupráce prišli aj dve dobrovoľníčky Juliana a Mirka. Najprv nám prostredníctvom premietania fotografií, ktoré bolo doplnené o pútavé rozprávanie osobných zážitkov priblížili projekty v Ugande a Rwande. Tieto projekty sa realizujú a môžu aj naďalej rozvíjať aj vďaka naším milodarom z Pôstnej krabičky. Po skončení prezentácie ešte dobrovoľníci odpovedali na otázky našich farníkov. Nezabudnuteľným zážitkom bola aj ochutnávka pravého rwandského čaju a možnosť zakúpiť si výrobky detí a žien z Ugandy a Rwandy.

Pôstna výzdoba v kostole

Čo nám má pripomínať pôstna výzdoba pred obetným stolom?

Výzdoba pred obetným stolom nám znázorňuje skutočnosť Golgoty pred dvetisíc rokmi.
Uvedomenie si našej ľudskej slabosti, malosti a veľkosti Božej prítomnosti. Mystérium Božej lásky, ukrižovanej a večnej lásky.

 

 

 

Aký význam pre nás a naše životy majú jednotlivé symboly tejto výzdoby?

Z reprodukcie obrazu s Pánovo​u​ tvárou na nás hľadia Pánove oči, dovidia na plytčinu i hĺbku našich sŕdc.​ Otvorením​ a čítaním Svätého písma spoznávame Boha a seba.

 

 

 

 

 

 

Skala sprítomňuje balvan, ťarchu našich ​hriechov. Bič a   tŕňová ​​koruna sú dôkazom našich zlyhaní a Božej veľkosti. Pánove „žíznim“ bolo napojené octom. Klincami pribili Pána kríž.
Na naše kríže, ktoré z nás sníma svojou ukrižovanou láskou. Ján 3;16: „Veď Boh tak miloval svet, že dal svojho jednorodeného Syna, aby nezahynul nik, kto v neho verí, ale aby mal večný život“.  Plody červenej farby sú kvapky vyliatej Kristovej krvi. Rimanom 3;23-24: „Veď všetci zhrešili
a chýba im Božia sláva, ale sú ospravedlnení zadarmo jeho milosťou, vykúpením v Kristovi Ježišovi“.

Svieca je Pánovým svetlom v temnotách, Svetlom na návrší.

Čo by ste popriali sebe i farníkom na začiatku tohto pôstneho obdobia?

Prajem nám, aby ovocie pôstneho obdobia bolo vidieť nie len
na nás, ale hlavne na ľuďoch okolo nás, na prostredí v ktorom žijeme.

Nový akolyti našej farnosti

9. decembra 2017 boli v zmysle Apoštolského listu pápeža Pavla VI. Ministeria quaedam
prijatí do služby akolytátu:

Matúš Krnáč, Štefan Kyseľ a Ing. Marián Zaťko.

Blahoželáme a vyprosujeme hodne Božieho požehnania do služby.

V kaplnke seminára v Badíne ich prijal do služby Mons. Branislav Koppal,
generálny vikár banskobystrickej diecézy.
Dominik Markoš, farár

Naše farské hody sv. Mikuláša

Bohu vďaka za oslavu patróna našej farnosti sv. Mikuláša spolu s naším hosťom Petrom Hudecom, bývalým sliackym farárom v rokoch 1999-2001. Ponúkam zopár fotiek na osvieženie. Chcem ale poďakovať Vám všetkým, milí farníci za pomoc pri príprave a prežívaní týchto dní. Od piatku večera cez nočnú adoráciu, ktorá trvala až do soboty večera. Za počúvanie Boha a hľadanie slova pre našu farnosť. Za chválovú sv. omšu v sobotu večer, ktorá bola plná Božej blízkosti a Božích ľudí. Za rozlišovanie slova na fare. Za rannú sv. omšu a agapé pod stanom pre tých farníkov, ktorí chodia na 7.30. Za bratov benediktínov, ktorí poslali otca Jozefa a on slúžil aj v kúpeľnej kaplnke. A za všetkých, ktorí prišli aj na farskú sv. omšu, za všetkých ktorí napiekli, varili čaj či kávu, obsluhovali druhých, za moju mamku a sestru, ktoré sa starali o obed na fare, za spevákov, hudobníkov a miništrantov. Deo gratias!!! Bohu vďaka!!!Dominik Markoš, farár

Spomínanie zbližuje

Opäť sme spolu spomínali, tentoraz na cintoríne v Hájnikoch. Vďaka p. evanjelickej farárke z Hronseka za príhovor, vojenskému duchovnému Františkovi za spoločenstvo modlitby a mestu Sliač za organizovanie a privítanie všetkých Vás, ktorí ste boli.

Dominik Markoš, farár