Pôstna výzdoba v kostole

Čo nám má pripomínať pôstna výzdoba pred obetným stolom?

Výzdoba pred obetným stolom nám znázorňuje skutočnosť Golgoty pred dvetisíc rokmi.
Uvedomenie si našej ľudskej slabosti, malosti a veľkosti Božej prítomnosti. Mystérium Božej lásky, ukrižovanej a večnej lásky.

 

 

 

Aký význam pre nás a naše životy majú jednotlivé symboly tejto výzdoby?

Z reprodukcie obrazu s Pánovo​u​ tvárou na nás hľadia Pánove oči, dovidia na plytčinu i hĺbku našich sŕdc.​ Otvorením​ a čítaním Svätého písma spoznávame Boha a seba.

 

 

 

 

 

 

Skala sprítomňuje balvan, ťarchu našich ​hriechov. Bič a   tŕňová ​​koruna sú dôkazom našich zlyhaní a Božej veľkosti. Pánove „žíznim“ bolo napojené octom. Klincami pribili Pána kríž.
Na naše kríže, ktoré z nás sníma svojou ukrižovanou láskou. Ján 3;16: „Veď Boh tak miloval svet, že dal svojho jednorodeného Syna, aby nezahynul nik, kto v neho verí, ale aby mal večný život“.  Plody červenej farby sú kvapky vyliatej Kristovej krvi. Rimanom 3;23-24: „Veď všetci zhrešili
a chýba im Božia sláva, ale sú ospravedlnení zadarmo jeho milosťou, vykúpením v Kristovi Ježišovi“.

Svieca je Pánovým svetlom v temnotách, Svetlom na návrší.

Čo by ste popriali sebe i farníkom na začiatku tohto pôstneho obdobia?

Prajem nám, aby ovocie pôstneho obdobia bolo vidieť nie len
na nás, ale hlavne na ľuďoch okolo nás, na prostredí v ktorom žijeme.

Nový akolyti našej farnosti

9. decembra 2017 boli v zmysle Apoštolského listu pápeža Pavla VI. Ministeria quaedam
prijatí do služby akolytátu:

Matúš Krnáč, Štefan Kyseľ a Ing. Marián Zaťko.

Blahoželáme a vyprosujeme hodne Božieho požehnania do služby.

V kaplnke seminára v Badíne ich prijal do služby Mons. Branislav Koppal,
generálny vikár banskobystrickej diecézy.
Dominik Markoš, farár

Naše farské hody sv. Mikuláša

Bohu vďaka za oslavu patróna našej farnosti sv. Mikuláša spolu s naším hosťom Petrom Hudecom, bývalým sliackym farárom v rokoch 1999-2001. Ponúkam zopár fotiek na osvieženie. Chcem ale poďakovať Vám všetkým, milí farníci za pomoc pri príprave a prežívaní týchto dní. Od piatku večera cez nočnú adoráciu, ktorá trvala až do soboty večera. Za počúvanie Boha a hľadanie slova pre našu farnosť. Za chválovú sv. omšu v sobotu večer, ktorá bola plná Božej blízkosti a Božích ľudí. Za rozlišovanie slova na fare. Za rannú sv. omšu a agapé pod stanom pre tých farníkov, ktorí chodia na 7.30. Za bratov benediktínov, ktorí poslali otca Jozefa a on slúžil aj v kúpeľnej kaplnke. A za všetkých, ktorí prišli aj na farskú sv. omšu, za všetkých ktorí napiekli, varili čaj či kávu, obsluhovali druhých, za moju mamku a sestru, ktoré sa starali o obed na fare, za spevákov, hudobníkov a miništrantov. Deo gratias!!! Bohu vďaka!!!Dominik Markoš, farár

Spomínanie zbližuje

Opäť sme spolu spomínali, tentoraz na cintoríne v Hájnikoch. Vďaka p. evanjelickej farárke z Hronseka za príhovor, vojenskému duchovnému Františkovi za spoločenstvo modlitby a mestu Sliač za organizovanie a privítanie všetkých Vás, ktorí ste boli.

Dominik Markoš, farár

Párty všetkých svätých

V piatok 27. októbra pozývame deti na Párty Všetkých svätých. Vo Fatime od 16.30 do 20.00. Nezabudni prísť v maske niektorého zo svätých, ktorých poznáš. Ďakujeme vopred rodičom za Vašu podporu a tešíme sa na Vás všetkých.

Dominik Markoš, farár

Októbrová púť na Staré Hory

Bohu vďaka za možnosť spolu putovať autobusom na naše pútnické miesto Staré Hory ako farnosť. Nech sa nám darí žiť to, k čomu nás povzbudzoval hlavný celebrant Marián Bublinec, farár v Krupine: spolupracovať s Bohom pri budovaní Božieho kráľovstva. A tou spoluprácou “par excelance” je aj modlitba. Prajem veľa času na ňu.

Dominik Markoš, farár

Ďakujem, že sa modlíte

Mesiac október je aj mesiacom modlitby sv. ruženca. Pozývam Vás do tejto modlitby a do spoločenstva, ktoré bude vždy pred sv. omšou. Aj tento rok pozývam modliť sa o 17.15: v pondelok kňazi, v utorok ženy, v stredu mladí, v piatok deti, v sobotu muži.
Teším sa na čas modlitby s Vami.

Dominik Markoš, farár