Spoločenstvo miništrantov

KEDY A KDE: Príležitosť pre miništrantskú službu je na každej sv. omši.

INÉ AKTIVITY: futbal, túry, kino.

NÁŠ CIEĽ: svojou službou chceme napomáhať k dôstojnému prežívaniu sv. omše a zároveň sa formujeme vo vzťahu k Bohu a blížnym.

POZVANIE: Vítame každého brata bez ohľadu na vek H, ktorému horí srdce pre miništrantskú službu.

Kontakt: p. farár Dominik Markoš