Spoločenstvo rodičov SK

KEDY: každá druhá sobota (nepárny týždeň) po svätej omši o 19. hodine

KDE: pastoračné centrum Fatima v Sliači

INÉ AKTIVITY: raz za rok duchovná obnova, spolupráca so spoločenstvom SP

NÁŠ CIEĽ: chváliť a ďakovať Pánovi za všetko požehnanie, ktoré na nás vylieva, modliť sa za mladých ľudí a rodiny zo spoločenstva SP, vytvárať priestor pre zdieľanie sa, svedectvá, vzájomne si slúžiť modlitbou a praktickou pomocou

POZVANIE: Pozývame Ťa medzi nás zažívať Božiu blízkosť cez bratov a sestry v duchovnej rodine

Kontakt: Jaroslav Krčma, 0905 920 036, krcmajaroslav@gmail.com