Sviatosti

SVIATOSŤ KRSTU

1. Záujem o krst je potrebné prísť nahlásiť aspoň jedným z rodičov dieťaťa najneskôr dva týždne pred plánovaným termínom krstu osobne buď na faru alebo do kostola po sv. omši a dohodnúť dátum a čas krstu.
Zároveň bude dohodnutý dátum a čas prípravy na krst.
2. Na prípravu majú prísť obaja rodičia. Príprava trvá asi 30 minút a na tú dobu je vhodné dať postrážiť dieťa napr. starým rodičom.

Krstný rodič môže byť len katolík už pobirmovaný nad 16 rokov.
Na krst bude potrebné priniesť krstnú košieľku a sviecu.
Krstí sa spravidla v nedeľu po sv. omši o 11.15 hod.

SVIATOSŤ BIRMOVANIA

Prihlásiť sa na sviatosť birmovania je potrebné najneskôr týždeň pred začatím prípravy v roku začatia prípravy na prijatie sv. birmovania. Tá začína v polovici septembra a končí týždeň pred birmovkou.
Prihlásiť sa môžu žiaci 9. ročníkov základnej školy a starší. Prihlasuje sa každý birmovanec osobne u farára.

SVIATOSŤ POKÁNIA

Sviatosť pokánia sa vysluhuje v kostole i kaplnke sv. Hildegardy každý deň asi pol hodinu pred sv. omšou, v prvopiatkovom týždni v stredu a v piatok hodinu pred sv. omšou. V individuálnych prípadoch aj po sv. omši.
Starých a chorých v meste Sliač na prvý piatok od 8.30 hod.

SVIATOSŤ OLTÁRNA

Prihlásiť dieťa na prvé sväté prijímanie je potrebné osobne, okrem žiakov tretej triedy, ktorí chodia na náboženskú výchovu, tí sú zaradení automaticky.
V rámci prípravy sa vyžaduje pravidelná účasť na sv. omši v nedeľu a prikázaný sviatok, ďalej zvládnutie preberaných tém, absolvovanie preskúšania z tzv. základu a otázok.

SVIATOSŤ POMAZANIA CHORÝCH

Sviatosť pomazania chorých sa každoročne vysluhuje v kostole v pondelok vo Veľkom týždni vo sv.omši.Tiež na požiadanie pri návštevách a spovedaní na prvý piatok mesiaca. Individuálne je potrebné požiadať o vyslúženie sviatosti kedykoľvek.
V nebezpečenstve smrti príbuzný zomierajúceho, resp.ťažko chorého môže požiadať o pomazanie chorého kedykoľvek vo farskom úrade osobne alebo telefonicky.

SVIATOSŤ MANŽELSTVA

Záujemcovia o uzavretie sviatosti manželstva prídu osobne čím skôr nahlásiť záujem a navrhnutý dátum, (kto si chce naisto rezervovať deň sobáša, rok dopredu) príp.aj hodinu sobáša, najneskôr 2 mesiace pred plánovaným sobášom.
Zároveň sa dohodnú dátumy stretnutí na prípravu. Príprava sa koná na fare a pozostáva zo štyroch stretnutí.
Výzdoba na sobáš sa spravidla robí v kostole večer pred dňom sobáša.
Na sobáš bude potrebné vybrať dvoch svedkov, priniesť snubné prstene a krížik, na ktorý potom zložia novomanželia prísahu.